ÁSZF és kapcsolódó dokumentumok

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Eladó adatai: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel.: 06-1-880-6400. Adóigazgatási azonosítószám: 10747632-2-42; Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank,12001008-01662802-00100000; Cégjegyzékszám: 01-09-165465

1.2. A Vásárló: Aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a www.miele.hu internetes felületen (Webshop) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Kiszállítást végző cégek adatai:

A tartozékokat és porszívókat a Complexpress Logisztika Kft. segítségével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

Complexpress Logisztika Kft. ► Központi telefonszám: (1) 203 4681

A Háztartási készülékeket – ide nem értve a porszívokat - az alábbi cégek valamelyikével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

- G.E. Logisztika Kft. – Home Delivery Team ► Központi telefonszám: (1) 899-8503

- Tóth Árpád egyéni vállalkozó ► Központi telefonszám: (1) 880 64 50

 

1.4. A szállító cégek tevékenységüket a Miele Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Miele Kft. által átadott árut kiszállítja a Miele Kft. által átadott címre. A szállító cég tevékenységét, az adatok tárolását, feldolgozását és kezelését is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

2. Webshop szerződési feltételek célja, elfogadása és módosítása

2.1 A Miele Kft. a Webshop általános szerződési feltételeit azért határozta meg, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Miele Kft. és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő, lényeges körülményeket. A Webshop szerződési feltételei a Miele Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony részét képezik.

2.2 A Webshop szerződési feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Vásárló a Webshop szerződési feltételeket a vásárlás véglegesítése, azaz a megrendelés elküldése előtt tudja elfogadni. A Webshop szerződési feltételek folyamatosan elérhető a www.miele.hu internetes felületen, továbbá annak elfogadását megelőzően az „általános szerződési feltételek”-re kattintva közvetlen linken is megismerhető. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop szerződési feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a vásárlás előtt értesül.

2.3 A Miele Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. A Webshop szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, azzal, hogy a már leadott megrendelésekre a módosítás nem terjed ki. A Webshop szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Miele Kft. a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás területi hatálya

3.1 A Miele Kft. által fenntartott www.miele.hu internetes felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Miele Kft. azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. A Miele Kft által értékesített készülékek forgalmazásának a helye a Miele Kft. székhelye.

4. A vásárlás menete, megrendelés leadása, módosítása és törlése

4.1 A Webshopban való vásárlás feltétele a www.miele.hu internetes felületen történő regisztráció. A regisztráció során a Vásárló megismeri az adatvédelmi tájékoztatót, továbbá az adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A megrendelés azt követően kerül elküldésre, hogy a Vásárló azt végső formájában jóváhagyja (a megrendelés folyamatát az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza). A Vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek)/szolgáltatás(ok) megvételére, és elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket és a Szállítási feltételeket. Az említett dokumentumok az elfogadást megelőzően megismerheti. A Miele Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció vagy a megrendelés során megadott adatok valódisága kérdéses vagy azok értelmezhetetlenek, akkor az adatokat törölje, és az ezen adatokkal adott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések kiszállításának a díja értékhatárhoz kötött, amelyek feltételeit a Szállítási feltételek dokumentum tartalmazza.

4.2 A vásárló a Webshop-regisztrációt követően lehetőséget kap a Webshopon történő vásárlásra.  A regisztráció folyamata a Webshop általános információk menüpont alatt található meg. A regisztráció adatait a Miele Kft. rögzíti, a vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4.3 Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat – azok megváltozása esetén –haladéktalanul frissíti, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.4 A Vásárló jogosult Webshop-regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Miele Kft. gondoskodik a regisztráció haladéktalan törléséről. A vásárló felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törlés nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatokat és nem eredményezi ezen adatok törlését.

4.5 Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton készséggel állnak rendelkezésére.

4.6 A megrendelés annak jóváhagyását megelőzően szabadon módosíthatja, törölheti, a jóváhagyása után azonban a megrendelés elektronikusan már nem módosítható/törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop általános információkban megadott elektronikus levelezési címen, illetve a jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton kezdeményezheti.

4.7 A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Miele Kft. késedelem nélkül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt tételeket, fizetési módot, vásárlási azonosítót, felhasznált kuponkódot, a szállításhoz szükséges személyes adatokat. A visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Miele Kft-hez megérkezett.

4.8 A megrendelés feldolgozását követően a Miele Kft. a megrendelés elfogadását visszaigazolja, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A Vásárló a megrendelés elfogadását visszaigazolásáig jogosult a megrendelését visszavonni.

4.9 A 4.8 pont sikeres lezárultával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.10 A szállítási feltételek és díjak a következő linkre kattintva érhetők el: Szállítási feltételek.

4.11 Sikertelen kézbesítés esetén, amennyiben az előzetes értesítő sms-t követő első kézbesítési kísérlet során a címzett nem tartózkodik a megadott címen, a Szállító még egy alkalommal megkísérli a megrendelt áru(k) átadását. Amennyiben ez alkalommal sem sikerül a kézbesítés, a megrendelést a Miele Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli. Ez azonban nem mentesíti a Vásárlót az alól, hogy a megrendeléssel és a megrendelt áruk(k) át nem vételével okozott költséget a Miele Kft. részére megtérítse. Amennyiben a megrendelés ellenértéke előzetesen kiegyenlítésre került akkor abból a Miele Kft. levonja a költségeit és a fennmaradt összeget a Vásárlónak visszatéríti.

4.12 Amennyiben a Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft- os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Fizetés

5.1 A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a következő fizetési módokon egyenlítheti ki:

- Bankkártyával történő online fizetés
Kezelőcég az Raiffeisen Bank Zrt, 11054 Budapest, Akadémia u. 6.

- Előre utalás
A pénzügyi művelet feldolgozó kezelőcég az Raiffeisen Bank Zrt, 11054 Budapest, Akadémia u. 6.
Számlaszám: 12001008-01662802-00100000

- Utánvéttel a szállítónak (háztartási készülékek esetén utánvéttel történő vásárlásra nincs lehetőség)

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Raiffeisen Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az online fizetés bankkártyával opciót válasszák, majd az Raiffeisen Bank fizetési oldalán a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. Az Raiffeisen Bank a dombornyomott Visa és Mastercard, Visa és Mastercard Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Miele Kft. a fizetés során beírt adatokat a Miele Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A kártyás utánvétes fizetést csak a lefedettség mértékében tudjuk biztosítani. A lefedettségről bővebben itt tájékozódhat: https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI17_Telepuleslista_Bankkartyat_elfogado_csgkezbesitok.pdf

5.2 A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3 A Webshopban minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítás költségét nem tartalmazza (lásd 4.10 pont).

5.4 A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, és a nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a Vásárlónak kell viselnie. Az utánvéttel történő vásárlásnak – amennyiben utánvéttel történő vásárlás lehetséges - külön díja van melynek összegét a mindenkor hatályos szállítási feltételek tartalmazzák.

5.5 A Miele Kft. a változtatás jogát fenntartja a Webshopról megrendelhető termékek árainak vonatkozásában azzal, hogy a módosítás a közzététellel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított termék a Miele Kft. tulajdonában marad addig, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

7. A fogyasztó elállási joga

7.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül - a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében - megilleti az elállás joga és 14 napon belül – a megvásárolt áru visszaküldése mellett – indokolás nélkül elállhat a vásárlástól.

7.2 Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles webbolt@miele.hu​ címre elektronikusan vagy a 10. pontban található elérhetőségre postán eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja az Elállási nyilatkozatot (2. számú melléklet). A Miele Kft. az elektronikus úton eljuttatott Elállási nyilatkozatot haladéktalanul visszaigazolja.

7.3 A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

7.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. címére, illetve a Miele Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, továbbá a fogyasztó köteles megtéríteni a Miele Kft.-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. A Miele Kft-nek utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Miele Kft. videofelvételt készít.

7.5 A Miele Kft. a fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza. Ez a határidő a fogyasztó elállási szándékát jelző okirat Miele Kft. által történő kézhezvételekor kezdődik. A Miele Kft. azonban mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Miele Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Vásárló a terméket utánvéttel a szállítónak fizette, akkor a visszatérítés módját és az ahhoz szükséges adatokat írásban köteles a Miele Kft. részére megadni.

7.6 Nem gyakorolható az elállási jog a következő esetekben:

(1) a Vásárló jelen általános szerződési feltétel elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően az elállási jogát elveszíti, ha a teljesítést a Miele Kft. a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg;

(2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

(3) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

8.1 Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítóink díjmentesen visszaszállítják a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.2 Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.3 A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános szerződési feltételek 3. sz. mellékletében talál.

9. Felelősségkorlátozás

9.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

9.2 A kiválasztott termék adatlapján vagy a kiválasztott termék képére kattintva elérhető adatlapon feltüntetésre kerül az adott termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírás. A kiválasztott termékre vonatkozó részletes leírás a termékhez csatolt használati útmutatóban lelhető fel. A Miele Kft. a forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a használati útmutató – ilyen irányú jogszabályi előírás ellenére – mégsem kerülne a termékhez csatolásra, akkor ezt a tényt kérjük, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy pótlásra kerülhessen.

9.3 A Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, leszámítva a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Miele Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

9.4 Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Vásárló vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, a Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik a Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére.

10. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat: Miele Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
Az ügyfélszolgálat címén előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra

Telefon: +36 1 880 6400

A telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben hívható:

H-CS: 9:00 – 16:00             P: 9:00-13:00

E-mail: webbolt@miele.hu

Honlap cím: www.miele.hu

Termékinformációval kapcsolatos kérdés esetén

Termékinformáció helye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.

Telefon: +36 1 880 6450

Termékinformációval kapcsolatban az alábbi nyitvatartási időben hívhat bennünket:

H-P: 9:00 – 17:30                Szo: 10:00-14:00

E-mail: bemutatoterem@miele.hu

Honlap cím: www.miele.hu

11. Szerzői jogok

11.1 A Webshop szerzői jogvédelem alatt áll, az ott megjelenített valamennyi tartalomnak mindennemű mentése vagy kinyomtatása - ide nem értve a magáncélú felhasználást – csak a Miele Kft. előzetes hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.2 A Miele kifejezés bejegyzett szóvédjegy, mely használatára a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Panasz

A Vásárló a termékkel vagy a Miele Kft. tevékenységével kapcsolatos panaszát a jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt a Miele Kft. haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Miele Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárló legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Miele Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, elutasítás esetén a döntését indokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Miele Kft. köteles öt évig megőrizni.

Bejegyzés a vásárlók könyvébe

A vásárlók könyve a Miele Kft. ügyfélszolgálati irodájában elérhető. Az ide írt bejegyzéseket a Miele Kft. 30 napon belül írásban megválaszolja.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A Vásárlónak lehetősége van vitás helyzetben a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni.

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

13. Záró rendelkezések

13.1 A Miele Kft. által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére vonatkozó részletes szabályozást jelen általános szerződési feltételek 4. számú mellékletét képező „használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok” tartalmazzák

13.2 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak

13.3 A jelen általános szerződési feltételek egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a többi rész kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

1. sz. melléklet: A rendelés menete

2. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat letöltése

3. sz. melléklet: Jótállási feltételek

4. sz melléklet: Használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok

45/2014-es kormányrendelet kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatójának letöltése

Elállási nyilatkozatA 45/2014-es kormányrendelet mintatájékoztatójának letöltéseMiele webshop szállítási feltételek és a rendelés meneteKapcsolat

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

A Webshopban megrendelt termékekre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak:

Regisztrált ügyfeleink részére a megrendelt árut az alábbi feltételek szerint házhozszállítjuk. A folyamatban levő megrendelés állapotáról a webbolt@miele.hu címen kaphat tájékoztatást.

Szállítási díjak

  Tartozékok

  30 000 Ft értékű rendelés felett

  30 000 Ft értékű rendelés alatt

 Magyarország teljes területére  Díjtalan

 1 690 Ft

Utánvét esetén utánvétkezelési díjat számolunk fel, melynek költsége 400 Ft.

Az árak az Áfát tartalmazzák.

   Háztartási készülékek    Szállítással*
  Budapest és 30 km-es körzetében   Ingyenes
  Budapest és 30 km-es körzetén kívül    7 990 Ft

 

 

 

Háztartási készülékek megrendelés esetén utánvétes fizetési módra nincs lehetőség.

Az árak az Áfát tartalmazzák.


* A szállítás magába foglalja a készülék épületbe (házba, lakásba, irodába) történő szállítását, viszont nem tartalmazza a beüzemelést. A rendelés átvételének alkalmával lehetőséget biztosítunk a termék kibontására, hogy a termék fizikai állapotát még távozásuk előtt ellenőrizhesse.

A új készülék/ek számával és kategóriájával megegyező számú használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseit kérésre átvesszük Öntől és elszállítjuk. Ezt az igényt előre, a megrendelés során elérhető megjegyzés rovatba kell feltüntetni

 

Kedvezmények

 1. A termékregisztrációval rendelkező felhasználók első webshopos, 5 000 Ft feletti rendelésük esetén 2 000 Ft jóváírásra jogosultak csak a tartozékok és tisztítószerek vásárlásából*, valamint minden webshopos vásárlás esetén 5% kedvezmény illeti meg őket a nem akciós tartozékok és tisztítószerek árából, a regisztrációt követő 1 évig terjedő időszakban.** A szállítási díjra nem vonatkoznak a kedvezmények.


* azzal az email címhez rendelt felhasználónévvel tud kedvezményesen rendelni, amellyel regisztrálta a Miele termékét.
** már az első vásárláskor is.

 

 1. Tartozékok esetében a 30 000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a szállítási díj 0 Ft (a 30 000 Ft-os összeghatárt rendszerünk a kedvezmények levonása után veszi figyelembe).***


*** a 30 000 Ft-ba nem számít bele a házhozszállítási díj.

 

A háztartási készülékek vásárlására a fent említett kedvezmény nem alkalmazható, minden esetben a szállítási díjak menüpontban jelzett díjak lesznek mérvadók.

 

 1. Kedvezményes szettre, kuponos akciókra, akciós termékekre az 5% kedvezmény nem vonatkozik.

 

Szállítási cím

Budapestre és vidékre egyaránt szállítunk. Szállítási címként bármilyen cím megadható, a szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag módosítani nem lehet!

 

Szállítási mód - vállalt határidő

Webshopunkban a megrendelt árut 3-5 munkanapon belül házhoz szállítjuk, amennyiben a megrendelt termékek raktáron vannak. E-mailben értesítjük, ha a rendelt termék bármelyike nincs raktáron.

 

Szállító cég

A tartozékokat a Complexpress Logisztika Kft. segítségével juttatjuk el az Ön által megadott szállítási címre. A Complexpress Logisztika Kft. a Magyar Posta rendszerén keresztül kézbesíti a csomagokat.

A szállító cég adatai:
Complexpress Logisztika Kft.
Központi telefonszám: (1) 203 4681

A szállító cég csak munkanapokon, 8:00 és 18:00 óra között végzi a szállítást. Ha bármilyen oknál fogva a szállító nem találja Önt a megadott címen, értesítőt küld, és további egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést.

A háztartási készülékeket az alábbi cégek valamelyikével juttatjuk el az Ön által megadott szállítási címre.

 1. A szállító cég adatai: G.E. Logisztika Kft. – Home Delivery Team

Központi telefonszám: (1) 899-8503

Nyomon követés: http://www.homedt.hu/track

 1. A szállító cég adatai: Tóth Árpád egyéni vállalkozó

Központi telefonszám: (1) 880 64 50

A szállító cégek csak munkanapokon, 8:00 és 19:00 óra között végzi a szállítást. Ha bármilyen oknál fogva a szállító nem találja Önt a megadott címen, értesítőt küld, és további egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést.

Miele vevőszolgálat
Központi telefonszám: 06 1 880 64 16
E-mail cím: webbolt@miele.hu

 

Átvétel, meghatalmazás

A megrendelt terméke(ke)t a számlán szereplő, ill. a kézbesítési címen lakó, felnőtt korú személy veheti át.

További kérdés esetén állunk rendelkezésére, illetve a webbolt@miele.hu címen is várjuk kérdéseit.

Rendelés menete

A rendelés menete - 1. sz. melléklet

 

 1. Vásárolni kizárólag a regisztrált felhasználók tudnak.
  Ha még nem regisztrált, regisztrációját a Bejelentkezés → Regisztráció menüpont alatt teheti meg.
 2. A regisztráció utáni email megerősítéssel automatikusan bejelentkezik a Webshopba.
 3. Bal oldalt kattintson a Kezdőoldalra.
 4. Válassza ki a keresett termékkategóriát.
 5. A vásárolni kívánt termék oldalán növelje a termékmennyiséget egyről arra a számra, amennyit az adott termékből vásárolni kíván, majd nyomjon a mellette lévő kosár ikonra.
 6. Ezután Ön a Rendeléshez jut, ahol vagy véglegesíti rendelését, vagy visszalép a Webshopba további termékek kiválasztása végett. A kosár tartalma megmarad visszalépés esetén is.
 7. Rendelésnél adja meg számlázási címét, szállítási címét (a kettőnek nem kell egyeznie). Végül válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (utánvéttel a futárnak, előre utalással vagy online fizetés bankkártyával). A kártyás utánvétes fizetést csak a lefedettség mértékében tudjuk biztosítani. A lefedettségről bővebben itt tájékozódhat: https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI17_Telepuleslista_Bankkartyat_elfogado_csgkezbesitok.pdf
 8. Ellenőrizze, hogy a kitöltött adatok megfelelőek-e.
 9. Ha minden adat megfelelő, nyomjon a küldés gombra.
 10. A rendelés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló e-mailt küldünk (nem jelenti a rendelés befogadását)
 11. A rendelés feldolgozását és befogadását követően tájékoztató e-mailt küldünk.
 12. A rendelés folyamatáról a webbolt@miele.hu címén kérhet tájékoztatást.

 

Az Általános Szerződési Feltételeinkről itt olvashat.

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kacsolatfelvételi űrlapot.

 

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat - 2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttasa vissza)

Címzett: Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.,

Tel.: 06-1-880-6400 

E-mail: webbolt@miele.hu

Alulírott/ak………..kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A PDF-et letöltheti itt. 

 

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

 

Kapcsolat

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek - 3. sz. melléklet

Figyelem: a termék háztartási célra készült, és csak arra használható, ipari felhasználása nem megengedett.

A fogyasztót a termékkel kapcsolatosan megillető jogokat a 2013. évi V. törvény (Ptk), a 45/2014. (11.26) Korm. rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, továbbá a termékhez csatolt jelen jótállási jegy tartalmazza.

A Miele Kft (továbbiakban: Miele), az általa Magyarországon forgalomba hozott, fogyasztói szerződés keretében vásárolt tartós fogyasztási cikkre jótállást vállal az alábbiak szerint:

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a fogyasztóval szerződést kötő vállalkozást terhelik. Ezen kötelezettséget azonban, – a vásárló érdekeit szem előtt tartva – a jótállási kötelezettség teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező Miele – a jelen jótállási feltételek „A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai” rész 6. pontjában foglalt eltéréssel – átvállalta a fogyasztóval szerződő kereskedőtől. A Miele ezen vállalását a fogyasztó kedvezőbb és magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében tette. A Miele ezen vállalása azonban nem érinti a fogyasztónak a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet 1.§ (2) bekezdésben szabályozott azon jogát, hogy jótállási igényét a vele a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelezett vállalkozás felé érvényesítse.

 

Jótállási idő

A Miele a háztartási készülékekre a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet szerinti új tartós fogyasztási cikkre kötelezően előír 12 hónapos jótállási időn túl további 12 hónap jótállást vállal (kiterjesztett jótállás). A kiterjesztett jótállás nem terjed ki a háztartási készülékekben található akkumulátorokra. A termékben használt újratölthető akkumulátorok limitált élettartamúak (kb. 700 töltés) és kapacitásuk az élettartam során fokozatosan csökken, ami természetes és műszakilag elkerülhetetlen folyamat. A jótállás az akkumulátorok esetében csak a jótállási időszak alatt bekövetkező, az elfogadott kapacitáscsökkenésen kívüli rendkívüli meghibásodásra vonatkozik, a mechanikai sérülésekre és a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra azonban nem terjed ki.

 

Jótállási jog jogosultja

A jótállási jogokat a tartós fogyasztási cikk mindenkori tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

 

Jótállásból eredő jogok érvényesítése

A jótállási jogok elsődlegesen a szabályszerűen kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthetők. Kérjük, követelje meg az eladótól a jótállási jegy szabályszerű kitöltését (eladóként eljáró vállalkozás neve, címe; a termék azonosítására alkalmas megnevezése és típusa, valamint gyártási száma; vásárlás vagy üzembe helyezés időpontja). A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.

Ha a jótállási jegy bármilyen okból nem állna rendelkezésre (pl.: elveszett, elmaradt a jótállási jegynek a fogyasztó részére történő rendelkezésére bocsátása) a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló vásárlási bizonylattal érvényesíthetőek, feltéve, hogy a bizonylatból egyértelműen megállapítható a vásárlás időpontja és a termék típusa, mivel ezeknek az információknak a hiányában az érintett termék és a jótállási időszak nem állapítható meg. Kérjük, hogy a jótállási jegy mellett őrizze meg a vásárláskor kapott fizetési bizonylatot is.

 

A jótállási idő kezdete

A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Miele végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve, azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállás területi hatálya: Magyarország.

 

A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai

A fogyasztó hiba esetén - választása szerint - a jótállási igénye alapján az alábbi jogok illetik meg:

 1. A fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mielének a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 2. Ha a Miele a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Miele költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
 3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. A vásárló a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mielének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Miele adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 5. Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Miele nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 6. Ha az 5. pont szerinti esetben cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint - a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg - a vételár visszafizetésére, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú termék felajánlására kerülhet sor. Tájékoztatjuk, hogy az 5. és 6. pontban szereplő jótállási jogokat összhangban a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésével – a terméket az Ön részére közvetlenül értékesítő vállalkozásnál (a továbbiakban: Kereskedő) tudja érvényesíteni.
 7. A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartam a kicserélt termék (annak jelentős része) tekintetében újra kezdődik. Ezt a rendelkezést alkalmazzuk akkor is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor. A cserére jogosító igazolást a csere jogosultságát igazoló dokumentumok alapján a Miele állítja ki.
 8. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

A jótállási igény teljesítése

 1. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Miele törekszik rá, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 2. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A javítás helye

 1. Miele az üzemeltetés helyén javítja meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket.
 2. Az 1. pont alá nem tartozó termékek esetén, illetve, ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Miele gondoskodik.
 3. Miele javítószolgálata (továbbiakban: Javítószolgálat) a kiszállást a vásárlóval egyezteti, és az utóbbi választása szerint a kiszállást az egyeztetett nap délelőttjén vagy délutánján teljesíti.

 

A vásárlónak kinél és mikor kell bejelentenie a jótálláson alapuló igényét?

 1. A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző Javítószolgálatnak (elérhetőséget lásd az első lap borítón) kell bejelentenie vagy kifogásával a kereskedőhöz fordulhat.
 2. A Javítószolgálatnak, illetve a kereskedőnek a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet alapján az ott meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy példányát a fogyasztó részére átadni. A Javítószolgálat, illetve a forgalmazó a termék javításra történő átvételekor a fent jelölt NGM rendelet 6.§-a szerinti elismervény átadására köteles.
 3. A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a fogyasztó a felelős.

 

Jótállási felelősség egyéb szabályai

 1. Jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha Miele bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, rongálás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 2. Nem háztartási célú– hanem pl. szolgáltatás céljára történő – használat esetén a jótállás nem áll fenn.
 3.  A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából Miele a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékel. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékekért jótállást nem vállalunk. A használati utasításban leírt tisztítási és ápolási munkák elvégzése a tulajdonos feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a tulajdonost terheli.
 4.  A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A Miele az eladó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.

 

Jogvita esetén

Ha a fogyasztó és a Miele között a hiba tényét vagy jellegét (pl. a termék javíthatóságát, a javítás módját) illetően vita alakult ki és a kérdés megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes Területi Felügyelőségéhez panasszal fordulhat.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó – a rendelkezésére álló bírói út mellett – a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A Miele Kft. által forgalmazott készülékek súlya és főbb (jelentős) részei:

Vill. tűzhely, főzőlap: >10 kg vezérlő elektronika

Hűtő, fagyasztó: >10 kg kompresszor, vezérlő elektronika

Mosógép, mosó-szárítógép: >10 kg vezérlő elektronika, főmotor

Szárítógép: >10 kg vezérlô elektronika, főmotor, kompresszor

Mosogatógép: >10 kg vezérlő elektronika, keringetőszivattyú,

Páraelszívó: >10 kg motor, vezérlő elektronika

Mikrohullámú készülék: >10 kg magnetron, vezérlő elektronika

Porszívó: <10 kg motor

Kávéautomata: >10 kg vezérlő elektronika, főzőmű, kazán

Egyéb elektromos berendezés: >10 kg szivattyú, vezérlő elektronika, motor

 

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Általános szerződési feltételekMiele Szerviz Tanúsítvány

Hulladék kezelés

A használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok - 4. sz. melléklet

Ha szükséges, akkor a Miele Kft. a Miele Kft. által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést kérésre átveszi Öntől az ügyfélszolgálatán, vagy házhozszállításakor a Miele Kft-től vásárolt új termék birtokbaadásának helyszínén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételének lehetőségét a Miele Kft. – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a forgalmazás helyszínén, azaz a székhelyén biztosítja, így a házhozszállítás során csak a Miele Kft-től vásárolt új termék számával és kategóriájával megegyező számú berendezést áll módjában díjmentesen átvenni és elszállítani.

A Miele Kft. csak megfelelően előkészített berendezést vesz át, vagy szállít el (például nem folyik a hűtőből az olvadt jég vagy a berendezés nincs rákötve a közművekre).

A Miele Kft-nek nem áll módjában az általa forgalmazott elektromos-, illetve elektronikus berendezések jellegétől és funkciójától eltérő berendezéseket átvenni. (pl. a Miele Kft. televíziót nem forgalmaz, ezért ilyen berendezést nem áll módjában átvenni.)

A vissza-, ill. átvétel abban az esetben is érvényes, ha a berendezésre jellemző alapvető alkatrészek hiányoznak vagy a berendezés eredeti csomagolását megbontották.

Amennyiben a hulladékká vált elektromos-, elektronikus berendezés káros az emberi egészségre vagy súlyosan károsítja a környezetet, az átvételt a vonatkozó jogi szabályozás értelmében a Miele Kft. megtagadja. Ebben az esetben az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét, időpontját és a felek aláírását. A Miele Kft. a jegyzőkönyv felvételével együtt tájékoztatást nyújt arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át, annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében.

Természetes személy számára a Miele Kft. a berendezés díjmentes átvételén túl még árengedményt is biztosít új termék vásárlása esetén, a vásárlás napján és helyszínén átadott e-hulladék után. Az árengedmény kizárólag csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel. Egy darab átadott berendezés után csak egy darab új berendezés vásárlásához használható fel árengedmény. Ugyanannak az új berendezésnek a vásárlásához nem vehető igénybe több átadott berendezés után járó árengedmény.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az árengedmény mértéke a következő:

 • Sütők, hűtők, mikrohullámú készülékek, gőzpárolók, páraelszívók, mosógépek, szárítógépek, mosó-szárítógépek, vasalók, főzőlapok, kávéfőzők, mosogatógépek, sütők mikrohullámú készülékekkel, kombi gőzpárolók, kamrás vákuumozó fiókok, edénymelegítők, gőzpárolók mikrohullámú üzemmóddal – 1 000 Ft.  Az ár tartalmazza az Áfá-t.
 • Porszívók, robotporszívók 700 Ft.  Az ár tartalmazza az Áfá-t.

Amennyiben további kérdése lenne a témával kapcsolatban, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. 

 

További kérdése esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

A Miele Kft. főzőtanfolyamokat és egyéb eseményeket kínál minden érdeklődő fél számára. Eseményeinket különböző témakörökben a Miele Bemutatóteremben (Budapest, Alsó Törökvész út. 2.) tartjuk. Az időtartam, a résztvevők száma és a tematika minden alkalommal változik, ezért kérjük, olvassa el az egyes események részleteit.

1. Jelentkezés rendezvényre

Főzőestre vagy főzőbemutatóra online
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon vagy
- a webshopon keresztül belépőjegy megvásárlásával regisztrálhat.

Online vagy webshopos jelentkezéshez regisztrálja magát rendszerünkbe a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon. Egy e-mail címre csak egy regisztrációt fogadunk el.

1.1. A regisztráció menete
A www.miele.hu oldalon a jobb oldali menüpontok közül válassza ki a Bejelentkezés pontot. Arra kattintva az új oldalon keresse meg a regisztrációs lehetőséget. Töltse ki a kért regisztrációs adatokat! A csillaggal ellátott információk megadása kötelező, ezeknek hiányában rendszerünk nem fogadja el a regisztrációt. Amennyiben első kézből szeretne értesülni a Miele újdonságairól és különleges ajánlatairól, jelölje be a „Kér Miele hírlevelet?” rubrikát.

1.2. A regisztráció utolsó lépése
A regisztráció után egy automatikus e-mailt küld rendszerünk, melyben egy link található. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni és véglegesíteni a regisztrációját. Ezután szabadon feltöltheti meglévő Miele termékeit a saját adatlapjára és jelentkezhet eseményeinkre is. A Miele Kft. rögzíti az adatokat*, így Önnek újabb jelentkezéshez/megrendeléshez már csak be kell lépnie megadott felhasználónevével és jelszavával.

1.3. Amennyiben Ön még nem regisztrált nálunk, kattintson ide!

2. Fizetés és jelentkezés

Belépőjegyét az alábbi módokon fizetheti ki: 
- online, bankkártyás fizetéssel * 
- webshopban vásárolt ajándékutalvány, belépőjegy megvásárlásával

2.1. Díjak
A főzőestek díja bruttó 12 900 Ft/fő vagy 18 900 Ft/fő vagy 5 900 Ft/fő - eseménytől függően változhat - melyet online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki. Kétnapos rendezvény díja bruttó 21 800 Ft/fő.
A főzőbemutatók ára 5900 Ft/fő, melyet szintén online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.

Csatlakozzon a Miele Főzőiskola csapatához, igényeljen a rendezvényen hűségkártyát. Kártyatulajdonosok számára minden 4. főzőest ajándék. A hűségkártyát csak egy ember használhatja, nem ruházható át, s a kedvezmény igénybevétele független a fizetési módtól. Erről részletesebben itt olvashat.

2.2. Online fizetés
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon a kiválasztott eseményre kattintva megjelenik az esemény részletes leírása, majd az Online jegyvásárlás lehetősége
- a bejelentkezés vagy regisztrálás után, az Online jegyvásárlás gombra kattintva adja meg számlázási adatait, válaszoljon a "Hány személy érkezik Önnel?" kérdésre
- a forma alján lévő "Jelentkezés és fizetés gombra" kattintva átirányítjuk a banki felületre, ahol megadhatja adatait, illetve fizethet
- sikeres fizetés és regisztráció esetén egy automatikus e-mailt küldünk Önnek, melyben feltüntetjük azt az eseményt, melyre jelentkezett, a regisztráltak számát, és hogy megtörtént-e a fizetés
- ezek után más dolga nincs, mint ellátogatnia a főzőestre, ahol finom kávéval várjuk
- sikertelen fizetés esetén rendszerünk azonnal jelzi a hibát

2.3. Webshopban vásárolt ajándékutalvány
- a shop.miele.hu/hu/ webshop oldalon válassza ki a belépőjegyek kategóriát, s adja meg a megvásárolni kívánt darabszámot
- amennyiben már tudja, hogy mely rendezvényre szeretne ellátogatni, válassza ki azt a legördülő listából, ellenkező esetben a „később döntök” opciót jelölje be
- tegye kosárba a terméket és válasszon fizetési módot
- a vételár kiegyenlítésére csak online van lehetőség

3. Lemondás

Amennyiben 2 nappal az esemény előtt történik a lemondás, úgy a belépőjegy teljes összegét visszafizetjük, vagy lehetőséget biztosítunk egy másik rendezvény kiválasztására, ha arra még van férőhely. Amennyiben a lemondás nem történik meg írásban az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címeken (telefonos lemondást nem áll módunkban elfogadni), akkor nem áll módunkban a befizetett összeget visszautalni.

Nem megfelelő létszám esetén a Miele fenn tartja a jogot az esemény előtt két nappal lemondani az eseményt. Amennyiben a Miele Kft. által történik a lemondás: betegség, szervezési okból kifolyólag vagy kisszámú résztvevő esetén, a jelentkezőket azonnal értesíti és tájékoztatja a legközelebbi dátumról. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címen teheti meg.

4. Házirend

A helyszínen érvényben levő házirend alapján tilos a dohányzás, illetve a biztonsági személyzet utasításait minden esetben be kell tartani.
A résztvevők a regisztrációval elfogadják a rendezvény szabályzatát, mely szerint a főzőest ideje alatt készült fényképek vagy mozgókép-anyagok csak személyes felhasználásra rögzíthetőek. Miele Kft. a saját reklámozása céljából felvételeket készíthet (programfüzetek és poszterek).
A megállapodás határozatlan ideig érvényes.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Szállítás
A Miele Kft. belépőjegyet nem szállít ki. Online vásárlás vagy webshopon keresztül történő vásárlás esetén visszaigazoló e-mailben, csatolmány formájában kapja meg belépőjegyét. Jegyezze fel az e-mailben kapott jegy sorszámát, mert szükség lesz rá a regisztrációnál. Webshopban vásárolt jeggyel történő online jelentkezés esetén a megjegyzés menübe írja a jegy sorszámát.

Amennyiben a Vevő csak belépőjegyet vásárolt, azt nem szállítjuk ki. Amennyiben a jeggyel együtt más terméket is vásárolt, abban az esetben a többi termékre a webshopra érvényes szabályozások a mérvadóak.

5.2. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét online megrendelés során és csak ebben az esetben, kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3. Gondosság
Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6. Felelősségkorlátozás

Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.


Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

7. Adatvédelem

A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat és tájékozódjon adatainak kezeléséről. Adatvédelmi tájékoztató